ORUC, FİTRƏ ZƏKATI VƏ BAYRAM NAMAZI İLƏ BAĞLI HÖKMLƏR

Bismilləhir-Rahmənir-Rahim Orucun mənası    “Siyəm” lüğətdə tutub saxlamaq deməkdir. Şəri mənası isə fəcr doğandan  gün batana qədər, yemək, içmək və orucu pozan digər şeylərdən uzaq durmaqdır. Orucun rüknləri:   1-Niyyət , 2- Orucu pozan şeyləri tərk etmək Orucda niyyətin növləri:    Fərz üçün niyyət etmək: Fərz orucu üçün  ikinci fəcrdən …

Read More »

ELMİ SAYT

ELMİ SAYT Bu saytda tövhid və ibadətlərin fiqhi haqqında 62 dildə müxtəsər kitabçalar mövcuddur. Bu xeyrin yayılmasında səbəb ol. Bu linki başqalarına göndər. Ola bilsin ki, onların faydalanması ilə insanların hidayətinə səbəb olursan. https://alsarhaan.com

Read More »