De ziekte van corona virus.

Sheikh Haythem Sarhan

De ziekte van corona virus.

Beantwoorden we met:

Het zeggen van: Hasboena Allah wa ni’ma al-Wakiel.

Smeekbede en het gehoorzamen van de grote geleerden en de regeringsleiders (autoriteiten).

Het zeggen van: Allahoema ihdina en Allahoemma saddidna (oh Allah leid ons en schenk ons succes).

We verspreiden niet zomaar berichten en geruchten.

Wanneer een ramp (fitna) nadert, nadert deze zwijgend (stilletjes) noch is ze een luisterend oor.

We verbinden de mensen met Allah.

We zoeken de eenheid op en vermijden opsplitsing.

Het coronovirus is opzichzelf niet schadelijk noch brengt het profijt met zich mee.

Geduld.

Vertaling: Mustapha Ait Ichou