நோன்பு பற்றிய சட்டங்கள்

فقه الصوم நோன்பு பற்றிய சட்டங்கள் الشيخ د هيثم سرحان அஷ்ஷெய்க் Dr. ஹைஸம் ஸர்ஹான். المدرس بمعهد الحرم بالمسجد النبوي அல்-மஸ்ஜிதுன்னபவிலுள்ள கலாசாலையின் ஆசிரியர் ? بسم الله الرحمن الرحيم மாபெரும் அருளாளன் அன்புடையோன் அல்லாஹ்வின் பெயரால் (ஸவ்ம்) நோன்பு என்பதன் அர்த்தம் மொழி வழக்கில்: தடுத்துக்கொள்ள என்பதாகும்.மார்க்க வழக்கில்: ஃபஜ்ர் சாதிகிலிருந்து சூரியன் மறையும் வரை உணவையும் குடி பானத்தையும் ஏனைய நோன்பை …

Read More »

இது ஒரு கல்வித்தளம்

இது ஒரு கல்வித்தளம் இதில் 62 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் அடிப்படை கொள்கை மற்றும் வணக்க வழிபாடுகள் பற்றிய அறிவு என்பவற்றை உள்ளடக்கிய பயனுள்ள சுருக்கமான தகவல்கள் காணப்படுகின்றன. இதை பரப்புவதில் நாம் ஒத்துழைப்போமாக! இன்னொருவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். அதன்மூலம் வேறு ஒருவர் பயனடைந்து; அவர் நேர்வழி பெறுவதற்கு நீங்கள் காரணமாக அமையலாம். https://alsarhaan.com

Read More »