መብራህርሂ ናይ «መፍረስቲ ኢስላም»

ኢማም ዳዕዋ ሸይኹል ኢስላምሙሓመድ ቢን ዓብዱል ወሃብ ቢን ሱለይማን አት‐ተሚሚይረቢ ይርሓመሉን በቲ ገፊሕ ጀነቱ ያእትዎንመብራህርሂ ዝኸበሩ ሸይኽሀይሠም ቢን ሙሓመድ ጀሚል ሰርሓንሕሉፍ መምህር ቤት ትምህርቲ ኽቡር መስጅዱ ነበውይንናይ ታእሲለል ዒልምይ ዌብሳይት ሓላፊን ንዑኡ፣ ንወለዱን እዚ ኺታብ ንኽወፅእ ሓገዝ ንዝገበረን ኩሉረቢ ምሕረቱ ይግበር https://drive.google.com/open?id=1IyDu-P41MMYVR54YvxYcX7DWaJmbSv1Y

Read More »